ปัจจัย๔ มีอยู่ในธรรมชาติ

ทุกชีวิต ล้วนดำเนินตามกฎแห่งความจริง
เมื่อรู้ชัดด้วยปัญญายิ่ง
ย่อมกำหนดรู้ความจริงนั้น เห็นว่าไม่เที่ยง
เกิดปัญญาในทางเบื่อหน่าย ในทางดับ
ในทางสละคืน ไม่ยึดมั่นสิ่งใดใดในโลก
ไม่สะดุ้งหวาดหวั่น ย่อมดับกิเลสได้เฉพาะตน

เนื้อหาภายใน จะเกี่ยวข้องกับความจริงแห่งสภาพธรรม ที่ทุกชีวิตดำเนินไป

ตามกฎแห่งความจริงนี้ตลอดมา นานประมาณเวลาไม่ได้

โดยที่ทุกชีวิตไม่รู้จักมัน และยิ่งเนิ่นนานต่อไป

ความจริงนี้ ก็ยิ่งจมดิ่งลึกลงไป จากการถูกห่อหุ้มด้วยความไม่รู้ คือ อวิชชา

อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค


ธรรมชาติ


ได้สร้างปัจจัยพื้นฐานที่เหมาะสมแก่การมีชีวิตไว้สมบูรณ์แล้ว

 

สิ่งจำเป็นแก่ชีวิตมนุษย์ทั้งมวล

ล้วนได้มาจากต้นไม้

แต่มนุษย์ทำลายต้นไม้

เพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยที่ไม่จำเป็น

เพียงแค่สนองความอยาก

อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ต้นไม้ยา / การอนุรักษ์

 

หนึ่งในปัจจัยสี่

ต้นไม้ใช้ทำยารักษาโรคนั้น

เรียกว่าต้นไม้ยา

ทั้งหาได้ยากเพราะถูกทำลาย

ทั้งหาผู้รู้จักก็ยาก

เพราะขาดการอนุรักษ์

และขาดกลไกสืบทอดทางการศึกษา

ความพอเพียง

เพียงพอเพื่อเตรียมตัวตาย

————–

ความจริงนั้นมีอยู่ แต่มนุษย์เห็นไม่ชัด

กฎธรรมชาติย่อมทำความจริงให้ปรากฎชัด

แต่มักระลึกไม่ทัน เพราะขาดปัญญา

ชีวิตพอเพียง เป็นวิถีของผู้ต้องการขัดเกลา

นับเป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อให้มีชีวิตอยู่

เพื่อกำจัดความติดข้อง

จนปัญญารู้ชัดความจริงก่อนตายได้ ในที่สุด

ยินดีต้อนรับ

แนะนำตัวเล็กน้อย
เพื่อรู้จักกัน

   เนื้อหาของเว็บไซต์นี้ ผู้ทำเองยังไม่มีเป้าหมายที่แน่ชัดอันใด มีเพียงแค่แรงบันดาลใจอยู่บ้างที่ต้องการจะถ่ายทอดแนวคิดและนำเสนอผลงานเป็นภาพและข้อความอักษร ในช่องทางนี้ ทั้งที่ควรแสดงในช่องทางอื่นที่ง่ายและรวดเร็วกว่า แต่อย่างน้อยก็เพื่อการได้เรียนรู้และนำเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร มาใช้บ้าง หลังจากหยุดนิ่งและเฝ้าดูมานาน

   ซึ่งอาจจะขัดข้องอยู่บ้างเพราะการนำเสนอในรูปแบบนี้ไม่เหมาะกับนิสัยคนไทย ที่มักไม่ชอบอ่านบทความยาวๆกันสักเท่าใด แต่ก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย 

      ลองเข้าไปดูกิจกรรม

ทำไม ...
1.

ที่ไหน ...

จะเรียนรู้ธรรมชาติของชีวิตได้จากไหน

2.

ใคร ...

ใคร  คือผู้ที่รู้ความจริงของธรรมชาติ แล้วนำมาบอกเรา

3.

อะไร ...

ท่านบอกอะไรกับเรา

Some of Our

Recent Projects